dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
dvbbs

金量子论坛金量子.工作室会员工作室 → 夏日骄阳实盘操作


  共有2220人关注过本帖树形打印

主题:夏日骄阳实盘操作

帅哥哟,离线,有人找我吗?
夏日骄阳
  11楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 贴子:41 积分:118 威望:0 精华:0 注册:2015-6-26 21:25:00
  发贴心情 Post By:2018-6-21 20:43:00

                                                                         2018.06.21收盘


                                 市值194642(取出45000元),年初市值367800,年盈利-37.3%, 领先上证-23.9%

                                 今日操作:买入600977  2000股,价格16.07

                                               卖出002242  1500股,价格17.02

                                               卖出601229  1000股,价格15.72


                                  代码               数量                  成本              现价                  盈利  

                                 603811          700                  44.57           25.59                -13289    

                                 600977          2100                16.76           15.67                -2296

                                 002867          1000                31.01           31.72                 742

                                 002242             0                      0                                       -190

                                 601229          1000                15.786          15.67                 -316

0

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
夏日骄阳
  12楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 贴子:41 积分:118 威望:0 精华:0 注册:2015-6-26 21:25:00
  发贴心情 Post By:2018-6-25 15:11:00

                                                                              2018.06.25收盘


                                 市值194282(取出45000元),年初市值367800,年盈利-34.9%, 领先上证-21.4%

                                 今日操作:买入002867  500股,价格32.26

                                               卖出603811  500股,价格25.88

                                               卖出601229  900股,价格15.66


                                  代码               数量                  成本              现价                  盈利  

                                 603811          200                  91.67           25.71                -13192    

                                 600977          2100                16.76           15.58                -2485

                                 002867          1500                31.56           31.78                  329

                                 601229          100                  18.14           15.57                 -257


支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
夏日骄阳
  13楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 贴子:41 积分:118 威望:0 精华:0 注册:2015-6-26 21:25:00
  发贴心情 Post By:2018-6-26 15:12:00

                                                                              2018.06.26 收盘


                                 市值194436(取出45000元),年初市值367800,年盈利-34.9%, 领先上证-20.9%

                                 今日操作:买入002867  500股,价格31.26

                                               买入002242  500股,价格16.66

                                    

                                  代码               数量                  成本              现价                  盈利  

                                 603811          200                  91.67           25.71                -13050    

                                 600977          2100                16.76           15.74                -2149

                                 002867          2000                31.56           31.35                -433

                                 601229          100                  18.14           15.46                -233

                                 002242          500                  16.71           17.48                 385


支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
夏日骄阳
  14楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 贴子:41 积分:118 威望:0 精华:0 注册:2015-6-26 21:25:00
  发贴心情 Post By:2018-6-27 15:09:00

                                                                                  2018.06.27 收盘


                                 市值192536(取出45000元),年初市值367800,年盈利-35.4%, 领先上证-20.46%

                                 今日操作:买入002867  500股,价格31.26

                                               买入002242  500股,价格17.33

                                               买入601229  1000股,价格15.51

                                  代码               数量                  成本              现价                  盈利  

                                 603811          200                  91.67           25.5                -13202   

                                 600977          2100                16.76           15.75                -2128

                                 002867          2000                31.56           30.51                -2030

                                 601229          1100                15.76           15.48                -308

                                 002242          1000                17.02           17.32                 294


支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
夏日骄阳
  15楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 贴子:41 积分:118 威望:0 精华:0 注册:2015-6-26 21:25:00
  发贴心情 Post By:2018-6-28 19:33:00

                                                                          2018.06.28收盘


                                 市值193640(取出45000元),年初市值367800,年盈利-35.1%, 领先上证-19.4%

                                 今日操作:卖出002867  500股,价格30.96

                                               买入002867  500股,价格30.36

                                              

                                  代码               数量                  成本              现价                  盈利  

                                 603811          200                  91.67           25.24                -13254   

                                 600977          2100                16.76           15.82                -1981

                                 002867          2000                31.31           30.74                -1151

                                 601229          1100                15.72           15.56                -181

                                 002242          1000                17.00           17.30                  295


支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
夏日骄阳
  16楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 贴子:41 积分:118 威望:0 精华:0 注册:2015-6-26 21:25:00
  发贴心情 Post By:2018-6-29 20:25:00

                                                                           2018.06.29收盘


                                 市值194949(取出45000元),年初市值367800,年盈利-34.7%, 领先上证-19.8%

                                 今日操作:卖出002867  1000股,价格30.85

                                               卖出002242  1000股,价格17.03

                                               卖出601229  1100股 , 价格15.73

                                               买入300423  1000股,  价格22.91

                                  代码               数量                  成本              现价                  盈利  

                                 603811          200                  91.67           26.16                -13070   

                                 600977          2100                16.76           16.04                -1519

                                 002867          1000                31.82           31.49                -334

                                 300423          1000                22.93           22.85                -80

                                 601229             0                   15.72           15.76                   0

                                 002242             0                      0                  0                      0

[此贴子已经被作者于2018-7-1 17:11:21编辑过]

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
夏日骄阳
  17楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 贴子:41 积分:118 威望:0 精华:0 注册:2015-6-26 21:25:00
  发贴心情 Post By:2018-7-2 15:08:00

                                                                            2018.07.02收盘


                                 市值191763(取出45000元),年初市值367800,年盈利-35.6%, 领先上证-19.5%

                                 今日操作:买入002867  500股,  价格30.72

                                               买入300423  1000股,  价格23.15

                                  代码               数量                  成本              现价                  盈利  

                                 603811          200                  91.67           26.20                -13062   

                                 600977          2100                16.76           15.61                -2422

                                 002867          1500                31.48           30.68                -1210

                                 300423          2000                22.56           21.85                -1433

                                


支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
夏日骄阳
  18楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 贴子:41 积分:118 威望:0 精华:0 注册:2015-6-26 21:25:00
  发贴心情 Post By:2018-7-3 15:06:00

                                                                      2018.07.03收盘


                                 市值192680(取出45000元),年初市值367800,年盈利-35.4%, 领先上证-19.65%

                                 今日操作:买入300423  500股,  价格21.47

                                               卖出300423  500股,    价格22.01

                                  代码               数量                  成本              现价                  盈利  

                                 603811          200                  91.67           26.88                -12926   

                                 600977          2100                16.76           15.51                -2632

                                 002867          1500                31.48           30.76                -1052

                                 300423          2000                22.42           22.13                -624

                                


支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
夏日骄阳
  19楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 贴子:41 积分:118 威望:0 精华:0 注册:2015-6-26 21:25:00
  发贴心情 Post By:2018-7-4 15:11:00

                                                                             2018.07.03收盘


                                 市值189191(取出45000元),年初市值367800,年盈利-36.3%, 领先上证-19.7%

                                 今日操作:买入300423  500股,  价格21.51

                                               卖出300423  500股,    价格21.78

                                               买入002867  500股,    价格30.39

                                               买入150206  20000,   价格0.592

                                  代码               数量                  成本              现价                  盈利  

                                 603811          200                  91.67           26.69                -12964   

                                 600977          2100                16.76           15.22                -3241

                                 002867          2000                31.21           29.23                -3972

                                 300423          2000                22.38           22.10                -571

                                 150206          20000              0.593           0.598                  90


支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
夏日骄阳
  20楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 贴子:41 积分:118 威望:0 精华:0 注册:2015-6-26 21:25:00
  发贴心情 Post By:2018-7-9 13:23:00

                                                                          2018.07.06收盘


                                 市值182175(取出45000元),年初市值367800,年盈利-38.2%, 领先上证-21.1%

                                 今日操作: 卖出300423  2000股,    价格20.38

                                  代码               数量                  成本              现价                  盈利  

                                 603811          200                  91.67           26.46                -13101   

                                 600977          2100                16.76           15.39                -2941

                                 002867          2000                31.21           27.72                -7172

                                 300423             0                                                              -4130

                                 150206          20000              0.593           0.583                  -200

[此贴子已经被作者于2018-7-9 20:15:46编辑过]

支持(0中立(0反对(0回到顶部
总数 32 上一页 1 2 3 4 下一页