dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
dvbbs

金量子论坛金量子.工作室求稳示范户 → 04.13收盘


  共有1535人关注过本帖平板打印

主题:04.13收盘

帅哥哟,离线,有人找我吗?
小小溪
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 贴子:4440 积分:16773 威望:0 精华:0 注册:2008-6-4 10:47:00
  发贴心情 Post By:2018-4-15 18:35:00

股票 数量  价格  市值  单边成本  占比例 
600271航天信息 43000 股 24.98 元 1074140.00 元 -11.32 元 11.00 %
000166申万宏源 168900 股 4.86 元 820854.00 元 6.64 元 8.41 %
600704物产中大 55000 股 6.38 元 350900.00 元 6.91 元 3.59 %
600739辽宁成大 22000 股 17.90 元 393800.00 元 17.29 元 4.03 %
000001平安银行 20000 股 11.57 元 231400.00 元 11.86 元 2.37 %
s深国标券 770  100.00 元 77000.00 元 100.00 元 0.79 %
新标准券 400  1000.00 元 400000.00 元 1000.00 元 4.10 %
002534杭锅股份 17000 股 8.99 元 152830.00 元 8.85 元 1.56 %
600305恒顺醋业 13000 股 10.83 元 140790.00 元 10.17 元 1.44 %
430011指南针(新三板) 2229 股 7.34 元 16360.86 元 6.91 元 0.17 %
830958鑫庄农贷(新三板) 34410 股 0.41 元 14108.10 元 2.88 元 0.14 %
430071首都在线(新三板) 3000 股 5.14 元 15420.00 元 25.99 元 0.16 %
430016胜龙科技(新三板) 5000 股 0.28 元 1400.00 元 4.11 元 0.01 %
430028京鹏科技(新三板) 5000 股 2.30 元 11500.00 元 6.29 元 0.12 %
430002中科软(新三板) 3800 股 16.02 元 60876.00 元 17.97 元 0.62 %
430619格纳斯(新三板) 1700 股 0.47 元 799.00 元 8.58 元 0.01 %
430593华尔美特(新三板) 1000 股 1.65 元 1650.00 元 10.62 元 0.02 %
831053美佳新材(新三板) 1000 股 2.08 元 2080.00 元 10.72 元 0.02 %
831129领信股份(新三板) 4000 股 2.91 元 11640.00 元 4.88 元 0.12 %
830899联讯证券(新三板) 60000 股 1.99 元 119400.00 元 3.54 元 1.22 %
S28136金量子长赢1号(2018.04.04)     1295400.00 元   13.26 %
600271航天信息(长期) 100000 股 24.98 元 2498000.00 元 -11.32 元 25.58 %
000001平安银行(长期) 179300 股 11.57 元 2074501.00 元 12.11 元 21.24 %
(长期部分)现金     850.05 元   0.01 %
余额(当天未结算,不准确)      100.78 元   0.00 %
总资产(新三板股价周末更新,以最优先买入价为准)     9765799.79 元    
求稳示范户从开始到现在          
2004.5.31初始市值 362623  现值   9765800  增长率%  2593 
初始大盘点位 1555  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  103 
同期领先大盘% 2490         
每点含金 3091         
折股 折合600271记 390945 股       
          
2018年以来的情况:          
2018初市值 9425432   现在帐户市值   9765800  市值增长率%  3.61 
初始大盘点位 3307  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  -4.48 
同期领先大盘% 8.09           
**************          
          
2017年以来的情况:          
2017初市值 7771571   现在帐户市值   9765800  市值增长率%  25.66 
初始大盘点位 3104  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  1.77 
同期领先大盘% 23.89           
**************          
          
2016年以来的情况:          
2016初市值 8290277  现在帐户市值   9765800  市值增长率%  17.80 
初始大盘点位 3539  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  -10.74 
同期领先大盘% 28.54           
**************          
          
2015年以来的情况:          
2015初市值 4380372  现在帐户市值   9765800  市值增长率%  122.94 
初始大盘点位 3235  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  -2.35 
同期领先大盘% 125.29           
**************          
          
2014年以来的情况:          
2014初市值 2750800  现在帐户市值   9765800  市值增长率%  255.02 
初始大盘点位 2116  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  49.29 
同期领先大盘% 205.73           
**************          
          
2013年以来的情况:          
2013初市值 2033657  现在帐户市值   9765800  市值增长率%  380.21 
初始大盘点位 2269  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  39.22 
同期领先大盘% 340.98           
**************          
          
2012年以来的情况:          
2012初市值 2632495  现在帐户市值   9765800  市值增长率%  270.97 
初始大盘点位 2199  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  43.66 
同期领先大盘% 227.32           
**************          
          
2011年以来的情况:          
2011初市值 3451331  现在帐户市值   9765800  市值增长率%  182.96 
初始大盘点位 2808  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  12.50 
同期领先大盘% 170.46           
**************          
          
2010年以来的情况:          
2010初市值 2463173  现在帐户市值   9765800  市值增长率%  296.47 
初始大盘点位 3277  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  -3.60 
同期领先大盘% 300.07           
**************          
09年以来的情况:          
09初市值 1971484  现在帐户市值   9765800  市值增长率%  395.35 
初始大盘点位 1821  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  73.48 
同期领先大盘% 321.88           
          
**************          
08年以来的情况:          
08初市值 2512274  现在帐户市值   9765800  市值增长率%  288.72 
初始大盘点位 5261  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  -39.95 
同期领先大盘% 328.68           
          
**************          
07年以来的情况:          
07初市值 1250937  现在帐户市值   9765800  市值增长率%  680.68 
初始大盘点位 2675  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  18.09 
同期领先大盘% 662.59           
          
**************          
06年以来的情况:          
06初市值 490167  现在帐户市值   9765800  增长率%  1892 
初始大盘点位 1161  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  172 
同期领先大盘% 1720           
          
**************          
          
1000点市值  326697  现值   9765800  增长率%  2889.3 
2005.6.6 1000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  215.9 
          
同期领先大盘% 2673.4           
          
2000市值 1006720  现值  9765800  增长率%  870.06 
06.11.20 2000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  57.95 
同期领先大盘% 812.11         
          
2100市值 1095805  现值  9765800  增长率%  791.20 
06.11.20 2100  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  50.43 
同期领先大盘% 740.77         
          
          
2500市值 1248409  现值  9765800  增长率%  682.26 
06.12.27 2500  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  26.36 
同期领先大盘% 655.90         
          
3000市值 1888700  现值  9765800  增长率%  417.06 
07.2.16 3000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  5.30 
同期领先大盘% 411.76         
          
3500市值 1670491  现值  9765800  增长率%  484.61 
07.4.12 3500  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  -9.74 
同期领先大盘% 494.35         
          
4000市值 1643117  现值  9765800  增长率%  494.35 
07.5.9 4000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  -21.03 
同期领先大盘% 515.37         
          
5000市值 1847367  现值  9765800  增长率%  428.63 
07.8.23 5000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  -36.82 
同期领先大盘% 465.45         
          
3000市值 2264176  现值  9765800  增长率%  331.32 
08.6.11 3000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  5.30 
同期领先大盘% 326.02         
          
2000市值 1475073  现值  9765800  增长率%  562.06 
08.9.16 2000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  57.95 
同期领先大盘% 504.11         
          
3000市值 2020869  现值  9765800  增长率%  383.25 
09.10.14 3000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  5.30 
同期领先大盘% 377.95         
          
3000市值 2441033  现值  9765800  增长率%  300.07 
10.10.18 3000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  5.30 
同期领先大盘% 294.77         
          
3000市值 3379399  现值  9765800  增长率%  188.98 
11.03.09 3000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  5.30 
同期领先大盘% 183.68         
          
2005市值 2023000  现值  9765800  增长率%  382.74 
12.09.24 2005  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  57.56 
同期领先大盘% 325.18         
          
2000市值 2155669  现值  9765800  增长率%  353.03 
13.07.26 2000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  57.95 
同期领先大盘% 295.08         
          
2000市值 2500362  现值  9765800  增长率%  290.58 
14.05.19 2000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  57.95 
同期领先大盘% 232.63         
          
5000市值 8050000  现值  9765800  增长率%  21.31 
15.06.05 5000  现在大盘点位  3159  大盘增长率%  -36.82 
同期领先大盘% 58.13         


编辑:小小溪

0

支持(0中立(0反对(0回到顶部