dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
dvbbs

金量子论坛金量子.工作室求稳示范户 → 10.26收盘


  共有1271人关注过本帖树形打印

主题:10.26收盘

美女呀,离线,留言给我吧!
周密
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 贴子:16853 积分:2027837 威望:2000000 精华:22 注册:2006-1-3 21:06:00
——+  发贴心情 Post By:2018-10-26 15:03:00

600271 航天信息 卖出 23.97 * 1000
600271 航天信息 卖出 24.05 * 2000
600271 航天信息 买入 23.49 * 1000
600271 航天信息 买入 23.28 * 1000
600271 航天信息 买入 23.1 * 2000
600271 航天信息 买入 23 * 1000
600305 恒顺醋业 买入 9.58 * 2000
600271 航天信息 买入 22.53 * 1000
600305 恒顺醋业 买入 9.4 * 2800
600271 航天信息 卖出 22.9 * 1000
600305 恒顺醋业 卖出 9.52 * 2000
600305 恒顺醋业 买入 9.4 * 2000

勿仿

0

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥,在线噢!
小小溪
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 贴子:4492 积分:16886 威望:0 精华:0 注册:2008-6-4 10:47:00
  发贴心情 Post By:2018-10-28 20:14:00

股票 数量  价格  市值  单边成本  占比例 
600271航天信息 66800 股 23.02 元 1537736.00 元 -1.19 元 16.94 %
000166申万宏源 168900 股 4.44 元 749916.00 元 6.59 元 8.26 %
600704物产中大 75000 股 4.34 元 325500.00 元 6.49 元 3.59 %
600739辽宁成大 31700 股 10.72 元 339824.00 元 16.84 元 3.74 %
601398工商银行 4000 股 5.69 元 22760.00 元 3.11 元 0.25 %
000001平安银行 9000 股 11.18 元 100620.00 元 10.84 元 1.11 %
600305恒顺醋业 12800 股 9.46 元 121088.00 元 8.59 元 1.33 %
002534杭锅股份 17000 股 5.05 元 85850.00 元 8.65 元 0.95 %
430011指南针(新三板) 2229 股 7.34 元 16360.86 元 6.91 元 0.18 %
430071首都在线(新三板) 3000 股 5.02 元 15060.00 元 25.99 元 0.17 %
430016胜龙科技(新三板) 5000 股 0.14 元 700.00 元 4.11 元 0.01 %
430028京鹏科技(新三板) 5000 股 2.30 元 11500.00 元 6.29 元 0.13 %
430002中科软(新三板) 3800 股 15.67 元 59546.00 元 17.97 元 0.66 %
430619格纳斯(新三板) 1700 股 0.33 元 561.00 元 8.58 元 0.01 %
430593华尔美特(新三板) 1000 股 1.60 元 1600.00 元 10.62 元 0.02 %
831129领信股份(新三板) 4000 股 2.34 元 9360.00 元 4.88 元 0.10 %
830899联讯证券(新三板) 60000 股 1.34 元 80400.00 元 3.54 元 0.89 %
S28136金量子长赢1号(2018.10.19)     1195500.00 元   13.17 %
600271航天信息(长期) 100000 股 23.02 元 2302000.00 元 -1.19 元 25.36 %
000001平安银行(长期) 185800 股 11.18 元 2077244.00 元 11.92 元 22.88 %
(长期部分)现金     613.29 元   0.01 %
余额(当天未结算,不准确)      23762.84 元   0.26 %
总资产(新三板股价周末更新,以最优先买入价为准)     9077501.99 元    
求稳示范户从开始到现在          
2004.5.31初始市值 362623  现值   9077502  增长率%  2403 
初始大盘点位 1555  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  67 
同期领先大盘% 2336         
每点含金 3493         
折股 折合600271记 394331 股       
          
2018年以来的情况:          
2018初市值 9425432   现在帐户市值   9077502  市值增长率%  -3.69 
初始大盘点位 3307  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -21.41 
同期领先大盘% 17.72           
**************          
          
2017年以来的情况:          
2017初市值 7771571   现在帐户市值   9077502  市值增长率%  16.80 
初始大盘点位 3104  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -16.27 
同期领先大盘% 33.07           
**************          
          
2016年以来的情况:          
2016初市值 8290277  现在帐户市值   9077502  市值增长率%  9.50 
初始大盘点位 3539  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -26.56 
同期领先大盘% 36.06           
**************          
          
2015年以来的情况:          
2015初市值 4380372  现在帐户市值   9077502  市值增长率%  107.23 
初始大盘点位 3235  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -19.66 
同期领先大盘% 126.89           
**************          
          
2014年以来的情况:          
2014初市值 2750800  现在帐户市值   9077502  市值增长率%  229.99 
初始大盘点位 2116  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  22.83 
同期领先大盘% 207.17           
**************          
          
2013年以来的情况:          
2013初市值 2033657  现在帐户市值   9077502  市值增长率%  346.36 
初始大盘点位 2269  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  14.54 
同期领先大盘% 331.82           
**************          
          
2012年以来的情况:          
2012初市值 2632495  现在帐户市值   9077502  市值增长率%  244.83 
初始大盘点位 2199  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  18.19 
同期领先大盘% 226.63           
**************          
          
2011年以来的情况:          
2011初市值 3451331  现在帐户市值   9077502  市值增长率%  163.01 
初始大盘点位 2808  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -7.44 
同期领先大盘% 170.46           
**************          
          
2010年以来的情况:          
2010初市值 2463173  现在帐户市值   9077502  市值增长率%  268.53 
初始大盘点位 3277  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -20.69 
同期领先大盘% 289.22           
**************          
09年以来的情况:          
09初市值 1971484  现在帐户市值   9077502  市值增长率%  360.44 
初始大盘点位 1821  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  42.72 
同期领先大盘% 317.72           
          
**************          
08年以来的情况:          
08初市值 2512274  现在帐户市值   9077502  市值增长率%  261.33 
初始大盘点位 5261  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -50.60 
同期领先大盘% 311.92           
          
**************          
07年以来的情况:          
07初市值 1250937  现在帐户市值   9077502  市值增长率%  625.66 
初始大盘点位 2675  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -2.84 
同期领先大盘% 628.50           
          
**************          
06年以来的情况:          
06初市值 490167  现在帐户市值   9077502  增长率%  1752 
初始大盘点位 1161  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  124 
同期领先大盘% 1628           
          
**************          
          
1000点市值  326697  现值   9077502  增长率%  2678.6 
2005.6.6 1000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  159.9 
          
同期领先大盘% 2518.7           
          
2000市值 1006720  现值  9077502  增长率%  801.69 
06.11.20 2000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  29.95 
同期领先大盘% 771.74         
          
2100市值 1095805  现值  9077502  增长率%  728.39 
06.11.20 2100  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  23.76 
同期领先大盘% 704.62         
          
          
2500市值 1248409  现值  9077502  增长率%  627.13 
06.12.27 2500  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  3.96 
同期领先大盘% 623.17         
          
3000市值 1888700  现值  9077502  增长率%  380.62 
07.2.16 3000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -13.37 
同期领先大盘% 393.99         
          
3500市值 1670491  现值  9077502  增长率%  443.40 
07.4.12 3500  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -25.74 
同期领先大盘% 469.15         
          
4000市值 1643117  现值  9077502  增长率%  452.46 
07.5.9 4000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -35.03 
同期领先大盘% 487.48         
          
5000市值 1847367  现值  9077502  增长率%  391.38 
07.8.23 5000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -48.02 
同期领先大盘% 439.40         
          
3000市值 2264176  现值  9077502  增长率%  300.92 
08.6.11 3000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -13.37 
同期领先大盘% 314.29         
          
2000市值 1475073  现值  9077502  增长率%  515.39 
08.9.16 2000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  29.95 
同期领先大盘% 485.44         
          
3000市值 2020869  现值  9077502  增长率%  349.19 
09.10.14 3000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -13.37 
同期领先大盘% 362.55         
          
3000市值 2441033  现值  9077502  增长率%  271.87 
10.10.18 3000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -13.37 
同期领先大盘% 285.24         
          
3000市值 3379399  现值  9077502  增长率%  168.61 
11.03.09 3000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -13.37 
同期领先大盘% 181.98         
          
2005市值 2023000  现值  9077502  增长率%  348.71 
12.09.24 2005  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  29.63 
同期领先大盘% 319.09         
          
2000市值 2155669  现值  9077502  增长率%  321.10 
13.07.26 2000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  29.95 
同期领先大盘% 291.15         
          
2000市值 2500362  现值  9077502  增长率%  263.05 
14.05.19 2000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  29.95 
同期领先大盘% 233.10         
          
5000市值 8050000  现值  9077502  增长率%  12.76 
15.06.05 5000  现在大盘点位  2599  大盘增长率%  -48.02 
同期领先大盘% 60.78         
          
编辑:小小溪


支持(0中立(0反对(0回到顶部