dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
dvbbs

金量子论坛金量子.工作室求稳示范户 → 09.21收盘


  共有1314人关注过本帖树形打印

主题:09.21收盘

美女呀,离线,留言给我吧!
周密
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 贴子:16893 积分:2027963 威望:2000000 精华:22 注册:2006-1-3 21:06:00
——+  发贴心情 Post By:2018-9-21 15:04:00

600305 恒顺醋业 卖出 9.92 * 2000
601398 工商银行 卖出 5.47 * 6000
600271 航天信息 买入 27.79 * 1000
600271 航天信息 买入 27.5 * 1000
600271 航天信息 卖出 27.81 * 1000
601398 工商银行 卖出 5.62 * 5000
600271 航天信息 买入 27.78 * 1000
601398 工商银行 卖出 5.65 * 6000
600298 安琪酵母 卖出 27.51 * 1000
600298 安琪酵母 卖出 27.51 * 4000
000001 平安银行 卖出 10.56 * 2600
204001 GC001 卖出 3.04 * 100
600298 安琪酵母 卖出 27.7 * 1000
600298 安琪酵母 卖出 27.8 * 1000
204001 GC001 卖出 3.05 * 100
131810 R-001 卖出 2.937 * 900

勿仿

0

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
小小溪
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 贴子:4561 积分:17064 威望:0 精华:0 注册:2008-6-4 10:47:00
  发贴心情 Post By:2018-9-24 23:55:00

股票 数量  价格  市值  单边成本  占比例 
600271航天信息 35000 股 28.09 元 983150.00 元 -23.69 元 10.01 %
000166申万宏源 168900 股 4.53 元 765117.00 元 6.59 元 7.79 %
600704物产中大 75000 股 5.00 元 375000.00 元 6.49 元 3.82 %
600739辽宁成大 31700 股 13.72 元 434924.00 元 17.02 元 4.43 %
601398工商银行 39000 股 5.75 元 224250.00 元 5.31 元 2.28 %
000001平安银行 29000 股 10.67 元 309430.00 元 10.84 元 3.15 %
600298安琪酵母 5000 股 27.80 元 139000.00 元 25.45 元 1.42 %
600305恒顺醋业 6000 股 10.40 元 62400.00 元 8.03 元 0.64 %
新标准券 200  1000.00 元 200000.00 元 1000.00 元 2.04 %
002534杭锅股份 17000 股 5.97 元 101490.00 元 8.65 元 1.03 %
430011指南针(新三板) 2229 股 7.34 元 16360.86 元 6.91 元 0.17 %
430071首都在线(新三板) 3000 股 5.02 元 15060.00 元 25.99 元 0.15 %
430016胜龙科技(新三板) 5000 股 0.14 元 700.00 元 4.11 元 0.01 %
430028京鹏科技(新三板) 5000 股 2.30 元 11500.00 元 6.29 元 0.12 %
430002中科软(新三板) 3800 股 15.67 元 59546.00 元 17.97 元 0.61 %
430619格纳斯(新三板) 1700 股 0.33 元 561.00 元 8.58 元 0.01 %
430593华尔美特(新三板) 1000 股 1.60 元 1600.00 元 10.62 元 0.02 %
831129领信股份(新三板) 4000 股 2.34 元 9360.00 元 4.88 元 0.10 %
830899联讯证券(新三板) 60000 股 1.34 元 80400.00 元 3.54 元 0.82 %
S28136金量子长赢1号(2018.09.14)     1236300.00 元   12.59 %
600271航天信息(长期) 100000 股 28.09 元 2809000.00 元 -23.69 元 28.61 %
000001平安银行(长期) 185800 股 10.67 元 1982486.00 元 11.92 元 20.19 %
(长期部分)现金     613.29 元   0.01 %
余额(当天未结算,不准确)      296.46 元   0.00 %
总资产(新三板股价周末更新,以最优先买入价为准)     9818544.61 元    
求稳示范户从开始到现在          
2004.5.31初始市值 362623  现值   9818545  增长率%  2608 
初始大盘点位 1555  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  80 
同期领先大盘% 2528         
每点含金 3510         
折股 折合600271记 349539 股       
          
2018年以来的情况:          
2018初市值 9425432   现在帐户市值   9818545  市值增长率%  4.17 
初始大盘点位 3307  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -15.42 
同期领先大盘% 19.59           
**************          
          
2017年以来的情况:          
2017初市值 7771571   现在帐户市值   9818545  市值增长率%  26.34 
初始大盘点位 3104  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -9.89 
同期领先大盘% 36.23           
**************          
          
2016年以来的情况:          
2016初市值 8290277  现在帐户市值   9818545  市值增长率%  18.43 
初始大盘点位 3539  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -20.97 
同期领先大盘% 39.40           
**************          
          
2015年以来的情况:          
2015初市值 4380372  现在帐户市值   9818545  市值增长率%  124.15 
初始大盘点位 3235  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -13.54 
同期领先大盘% 137.69           
**************          
          
2014年以来的情况:          
2014初市值 2750800  现在帐户市值   9818545  市值增长率%  256.93 
初始大盘点位 2116  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  32.18 
同期领先大盘% 224.75           
**************          
          
2013年以来的情况:          
2013初市值 2033657  现在帐户市值   9818545  市值增长率%  382.80 
初始大盘点位 2269  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  23.27 
同期领先大盘% 359.53           
**************          
          
2012年以来的情况:          
2012初市值 2632495  现在帐户市值   9818545  市值增长率%  272.97 
初始大盘点位 2199  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  27.19 
同期领先大盘% 245.78           
**************          
          
2011年以来的情况:          
2011初市值 3451331  现在帐户市值   9818545  市值增长率%  184.49 
初始大盘点位 2808  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -0.39 
同期领先大盘% 184.88           
**************          
          
2010年以来的情况:          
2010初市值 2463173  现在帐户市值   9818545  市值增长率%  298.61 
初始大盘点位 3277  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -14.65 
同期领先大盘% 313.26           
**************          
09年以来的情况:          
09初市值 1971484  现在帐户市值   9818545  市值增长率%  398.03 
初始大盘点位 1821  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  53.60 
同期领先大盘% 344.43           
          
**************          
08年以来的情况:          
08初市值 2512274  现在帐户市值   9818545  市值增长率%  290.82 
初始大盘点位 5261  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -46.84 
同期领先大盘% 337.66           
          
**************          
07年以来的情况:          
07初市值 1250937  现在帐户市值   9818545  市值增长率%  684.90 
初始大盘点位 2675  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  4.56 
同期领先大盘% 680.33           
          
**************          
06年以来的情况:          
06初市值 490167  现在帐户市值   9818545  增长率%  1903 
初始大盘点位 1161  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  141 
同期领先大盘% 1762           
          
**************          
          
1000点市值  326697  现值   9818545  增长率%  2905.4 
2005.6.6 1000  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  179.7 
          
同期领先大盘% 2725.7           
          
2000市值 1006720  现值  9818545  增长率%  875.30 
06.11.20 2000  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  39.85 
同期领先大盘% 835.45         
          
2100市值 1095805  现值  9818545  增长率%  796.01 
06.11.20 2100  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  33.19 
同期领先大盘% 762.82         
          
          
2500市值 1248409  现值  9818545  增长率%  686.48 
06.12.27 2500  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  11.88 
同期领先大盘% 674.60         
          
3000市值 1888700  现值  9818545  增长率%  419.86 
07.2.16 3000  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -6.77 
同期领先大盘% 426.62         
          
3500市值 1670491  现值  9818545  增长率%  487.76 
07.4.12 3500  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -20.09 
同期领先大盘% 507.85         
          
4000市值 1643117  现值  9818545  增长率%  497.56 
07.5.9 4000  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -30.08 
同期领先大盘% 527.63         
          
5000市值 1847367  现值  9818545  增长率%  431.49 
07.8.23 5000  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -44.06 
同期领先大盘% 475.55         
          
3000市值 2264176  现值  9818545  增长率%  333.65 
08.6.11 3000  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -6.77 
同期领先大盘% 340.41         
          
2000市值 1475073  现值  9818545  增长率%  565.63 
08.9.16 2000  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  39.85 
同期领先大盘% 525.78         
          
3000市值 2020869  现值  9818545  增长率%  385.86 
09.10.14 3000  现在大盘点位  2797  大盘增长率%  -6.77 
同期领先大盘% 392.62         


编辑:小小溪支持(0中立(0反对(0回到顶部